Wat roept de naam Judas bij u op?

De traditie schildert Judas af als verrader. Een man uit op geld. Er zijn maar weinig ouders die hun zoon Judas noemen. Alleen de naam al geeft bij velen een negatief gevoel. We denken aan begrippen als ‘Judasstreek’ of ‘Judaskus’. Maar het volgende Bijbelgedeelte laat nog een andere kant van deze discipel zien:

De Bijbel open

Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug en zei: ‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’
Mattheus 7:3-4

Om over na te denken

Judas heeft berouw. Vreemd dat dit niet bij ons opkomt als we de naam Judas horen. Hoe zou dat komen? Soms denk ik wel dat het geheugen van een mens meer capaciteit heeft voor negatieve gebeurtenissen, dan positieve. Ouwe koeien kunnen we altijd weer boven halen, maar de glimlach, het schouderklopje, dat moment van aandacht zijn we vaak snel vergeten.

Als ik naar mezelf kijk, durf ik wel te zeggen dat ik ook wel lijdt aan selectief geheugenverlies. En hoe is dat met u? Wees eens eerlijk!

Judas belijdt zijn zonde. Dat zouden meer mensen moeten doen. Misschien hebt u dat ook wel eens gedaan en overkwam je hetzelfde als Judas. De hogepriesters en oudsten laten hem in de kou staan. Wie levert er nu eigenlijk een Judasstreek?

Tot twee keer toe sprak Jezus Judas aan met ‘vriend’. Je kunt je afvragen hoe God, hoe Jezus nu tegen Judas aankijkt. Is het nog steeds Zijn vriend? Wat denkt u? Als de misdadiger aan het kruis zichzelf zondaar noemt en vraagt aan Jezus om aan hem te denken… ontvangt hij bemoedigende woorden: “Heden zal je met mij in het paradijs zijn!” Is God Judas ook zo genadig? Het antwoord daarop is niet voor iedereen hetzelfde. Ik hoop dat God Judas – ondanks alles – een warm hart toedraagt.

Is niet het kruis Gods tegen antwoord op de stelling van de hogepriesters “zie dat zelf maar op te lossen”? Een mens kan juist de meeste gevolgen van verkeerde keuzes niet zelf oplossen. Ook ik als volgeling van Jezus laat wel eens een steek vallen. Zowel naar God als naar mijn medemens. Wat ben ik blij dat God een vergevende God is. Welk een vriend is onze Jezus!

Nu nog één ding. Iets waarop alleen u zelf een antwoord weet? Wie heeft u wel eens een Judasstreek geleverd? Door wie voelt u zich verraden of verlaten? Wie at bij u aan tafel met een schijnheilig gezicht? Ik denk dat er nu wel een of meerdere personen u voor de ogen staan. Wat zegt u hen als ze ‘berouwvol’ terugkomen: ‘Wat gaat mij dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’ of ‘vriend, zand erover. We komen er samen wel uit’. Denk eens na over het ene of het andere antwoord…

Wie weet een goede aanleiding, om zelf met die persoon het goed te maken! Dan wordt het voor beiden Pasen!

Luisterliederen