Kerkproeverij

Het gonst in de Nederlandse kerken over kerkproeverij. Vanuit de Raad van Kerken wordt iets aangeboden wat is komen overwaaien uit Engeland. Op de site staat te lezen: We gaan iets nieuws doen! In het weekend van 9 en 10 september 2017. Alle kerken samen. Wat heel erg voor de hand ligt en wat we misschien al veel eerder hadden moeten doen. Wat in Engeland en de VS al jaren een bewezen succes is. Namelijk, gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden?

Meer dan welkom

Michael Harvey schrijft in zijn boek Meer dan welkom over hoe je van een verwelkomende gemeente een uitnodigende gemeente kunt worden. Op bladzijde 103 lezen we waarom we vrienden, familie, vrienden etc. uitnodigen: om zich te verdiepen in Christus en uitgenodigd te worden door God om zijn partner te zijn in zijn missie. Het boek beschrijft zijn onderzoek en zoektocht naar de vraag, waarom we het zo moeilijk vinden om anderen uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. De vraag is belangrijk, omdat de meeste mensen Christus hebben gevonden in hun leven, nadat iemand hen had uitgenodigd om mee te gaan naar een dienst. Vaak heten kerken mensen wel welkom in de kerk, maar het zou veel krachtiger zijn als we ook zelf mensen uitnodigen. Zoals Andreas Petrus uitnodigt: kom mee, we hebben de Christus gevonden.

Aanbevolen boek

Uitnodigen

De vraag kan heel eenvoudig zijn: Heb je zin om met mij mee te gaan naar de kerk. Wie die vraag aan een ander durft te stellen heeft al succes. Het succes hangt niet af van het antwoord. Het ja of nee van de ander mogen we aan God over te laten. We hoeven alleen te vragen. Dat is wat wij kunnen doen, het andere mogen we aan God overlaten. Dat maakt de actie kerkproeverij best wel ontspannen. Michael geeft 12 redenen waarom mensen toch niet een ander durven uit te nodigen. Deze twaalf artikelen zijn belangrijk om met elkaar bij stil te staan. Dat gebeurd dan ook uitgebreid in het boek. Achter elke reden schuilt onbewuste angst. Angst die veelal voortkomt uit afwijzing. Als kerkleiding, predikant, pastoraal bezoeker is het goed om hiervan weet te hebben. Inzicht kan je helpen om de ander uitzicht te geven. Het boek geeft hiervoor goede handvatten. 

Praktijk kerkproeverij

Het boek geeft ook duidelijke handvatten om als gemeente mee te doen aan het project Kerkproeverij. 

  1. Vraag: wie heb je op je hart om uit te nodigen? En vraag deze mensen persoonlijk, niet door alleen een flyer door de bus te doen.
  2. God roept: als jij vraagt, mag je erop vertrouwen dat de ander in jouw uitnodiging Gods roepstem zal horen.
  3. Gehoorzaam: het gaat niet om of veel mensen JA zeggen, maar dat jij meedoet. Vraag dus of mensen anderen hebben uitgenodigd, en tel niet het aantal mensen die gekomen zijn.
  4. Deel verhalen: bemoedig elkaar met wat je hebt meegemaakt. Dit versterkt de geloofsgemeenschap.
  5. Het geheel andere: uitnodigen is aansluiten bij Gods werk. Dit mag vanuit de leiding van de kerk aangemoedigd en begeleid worden. 

Video verhalen