18 november 2016

Mijn aanbod

Levend vanuit genade, bewogen om mensen, delend van Gods liefde.

Met hart en ziel veelkleurig en veelzijdig.

Predikant

Ik ben verbonden aan de Dorpskerk in Aalsmeer. Op de website van de gemeente vindt u het aanbod en alle informatie op welke wijze ik en de gemeente u ten dienste staan. Als predikant ben je niet alleen verbonden met je eigen plaatselijke gemeente, maar je mag heel het Lichaam van Christus dienen. Als predikant ben ik volledig bevoegd voor te gaan in de Protestantse Kerk van Nederland. Verder wil ik in overleg ook wel in andere denominaties of christelijke samenkomsten voorgaan.

Kerkdiensten

Op mijn vrije zondagen spreek ik geregeld in een andere gemeente. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact met mij op. In principe vraag ik hiervoor de gebruikelijke vergoeding vastgesteld door de Protestantse Kerk in Nederland.

Huwelijk

In de afgelopen jaren ben ik door diverse bruidsparen gevraagd hun huwelijk in te zegenen. Dit kan in een gehuurde kerk, op de trouwlocatie of in een restaurant. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact met mij op. In principe vraag ik hiervoor de gebruikelijke vergoeding vastgesteld door de Protestantse Kerk in Nederland.

Uitvaart

Soms zijn mensen niet meer verbonden aan een kerk, maar willen wel graag dat een predikant betrokken is bij de uitvaart van een dierbare. In overleg ben ik hiervoor beschikbaar. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact met mij op. In principe vraag ik hiervoor de gebruikelijke vergoeding vastgesteld door de Protestantse Kerk in Nederland.

Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst.
Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd.

Geloofsopbouw voor gemeenten en groepen.

Gemeenteopbouw coach

Afgestudeerd in gemeenteopbouw en jaren ervaring binnen kerkelijke gemeenten vormt de basis voor gemeente coach. Ik wil graag gemeenten dienstbaar zijn met geestelijke inspiratie en praktische bouwstenen. Mijn aanpak is coachend: ik begeleid, geef adviezen en train. Alles is gericht op dat je uiteindelijk zelf verder kunt.

Gemeente- en geloofsopbouw kan plaats vinden op diverse fronten: kerkenraad, themabijeenkomst, gemeentevergadering, kerkdienst, website et cetera. Sommige thema's lenen zich prima voor een combinatie.

Het aantal thema's rondom gemeente- en geloofsopbouw zijn onuitputtelijk. De volgende thema's zijn slechts een voorbeeld van de mogelijkheden. Neem contact met mij op voor uw specifieke vraag.

Heidag

Wil je een dag waarop de kerkenraad of commissie eens buiten de vertrouwde omgeving in een informele sfeer dingen bespreekt? Dan kan ik als gemeenteopbouwcoach deze dag begeleiden, voorzien van interactieve werkvormen en geestelijke/praktische input.

Attent op talent

Attent op talent is een breed onderwerp van persoonlijke gaven tot vrijwilligersbeleid. Het onderwerp geestelijke gaven leent zich prima voor een kerkdienst of themabijeenkomst. Boeiend om samen een gaventest te doen op papier of via een website. Je kunt hieraan ook een talenten- en vacaturebank koppelen. Misschien ook goed, om als gemeente eens goed na te denken over werving en begeleiding van vrijwilligers. Wat zou ik voor uw gemeente kunnen betekenen?

Ieder mens heeft de keuze of die zich richt op beperkingen of mogelijkheden.

Coaching vanuit christelijk perspectief.

Betrokken coach

Als predikant ben je niet alleen verbonden met je eigen plaatselijke gemeente, maar ben je geroepen om daar behulpzaam te zijn waar het nodig is. Vanuit dit Bijbelse principe biedt ik beperkt coaching aan.

Coaching is als een labyrint. Je loopt samen een stukje op, ontdekt de moeiten, angsten, vragen, afwijzing, etc. … en leert hoe je dit kunt omzetten in kracht, vrijheid, antwoorden, aanvaarding etc.

Ik beweeg mij in het kerkelijk pastoraat tussen counseling en coaching, inzicht en uitzicht, ontmoeting en verdieping. Als coach doe ik dat ook op creatieve wijze en help je om het leven zinvol te leven op unieke manier.

Heb je op dit moment een dringende levensvragen? Wil je nu graag je hart luchten? Verkies je anonimiteit van een 'vreemde' predikant boven je eigen gemeente? Schroom niet om vandaag contact te zoeken. Een luisterend oor is het minste wat ik je kan bieden. Uiteraard kost dat je niets en kan het je enorm veel opleveren. Ik doe het met liefde, want ik ben ervan overtuigd dat wanneer je liefde deelt... het zich vanzelf vermenigvuldigt. Voor minder dringende zaken spreekt onderstaand aanbod je misschien wel aan.

Wandelcoaching

Wandelen in de natuur geeft vanzelf rust en vormt een onuitputtelijk inspiratiebron bij het coachen. Tijdens wandeling deel je jouw verhaal en help ik je bij het vaststellen van stip op horizon. De natuur biedt creatieve werkvormen om het proces van coachen te versnellen en te verdiepen. De wandeling zou je kunnen helpen bij onder meer ontdekken van je levensdoel, verkrijgen van nieuwe inspiratie voor werk en prive, op adem komen in je drukke leven.

We wandelen maximaal drie uur, inclusief rustmomenten en eventueel ergens wat drinken.

Rouw- of verlieservaring

Iedereen heeft in een rouw– of verliessituatie andere emoties en behoeften. Toch herkennen mensen wel een aantal overeenkomst. Meestal begint het met de ontkenning van de situatie, gevolgd door boosheid. Verdriet verandert dan soms in boos zijn op God en anderen. Vervolgens proberen we ons zelf erbovenop te krijgen door allerlei initiatieven te ontplooien. Wanneer dit niet helpt dat diepe gevoel van verlies kwijt te raken, komt somberheid om de hoek kijken. Uiteindelijk zijn we het meest gebaat bij aanvaarding van het verlies en met een blik op de toekomst nieuwe hoop te krijgen.

Als coach mag ik met je meelopen door deze fase. Daarbij ben ik een luisterend oor, biedt de mogelijkheid van (christelijke) rituelen en ondersteun je om te komen tot aanvaarding en vooruit te kijken.

We komen viermaal samen voor een ontmoeting van een uur.

Hoe zou het zijn om samen jouw droom website te ontwikkelen, maken en onderhouden?

WordPress websites zonder gedoe.

WordPress coach

Vanaf mijn jeugd vind ik het al leuk om te programmeren. Ik heb hier ook jaren mijn werk van gemaakt. Sinds ik gemeentepredikant ben, heb ik mijn kennis ingezet voor Gods Koninkrijk. De kerkwebsite, online gavencursus, talentenwebsite, websites voor maatschappelijke organisaties zijn daarvan een paar voorbeelden. Ik vind het fijn om zo mijn hobby uit te voeren.

Kijk voor wat ik misschien voor u kan betekenen op de website wpcoaching.nl. Daar vindt je meer informatie over mijn aanbod als WordPress coach.