12 maart 2018

Tarieven

Wilt u als kerk of niet-gemeentelid gebruik maken van mijn diensten, dan hanteer ik de volgende tarieven. Deze gaan uit van de uitvoeringsbepalingen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Omschrijving Bedrag*
Basis uurtarief € 31.00
Reguliere kerkdienst € 124.00
Trouwplechtigheid (twee voorgesprekken, voorbereiding, dienst) € 280.00
Uitvaartplechtigheid (twee voorgesprekken, voorbereiding, uitvaart, nagesprek) € 340.00
Thematische spreekbeurt (voorgesprek, voorbereiding, max. 1 uur) € 120.00
Themabijeenkomst (voorgesprek, voorbereiding, dagdeel) € 180.00
Heidag (voorgesprekken, voorbereiding, 2 dagdelen) € 280.00
Wandelcoaching € 90.00
Rouw- of verlieservaring € 120.00
Reiskosten € 0,28 p/km